Het ziekteverzuimpercentage van het tweede kwartaal van 2015 kwam uit op 3,7. Het is daarmee gelijk aan het percentage van een jaar eerder. In het onderwijs, de zorg en het openbaar bestuur was het ziekteverzuim het hoogst. Dit blijkt uit onderzoek van CBS/TNO.

Opmerkelijke verzuimpercentages
• Onderwijs: 4,9%
• Zorg en openbaar bestuur: 4,8%
• Horeca: 2,1%

ziekteverzuim verschilt per bedrijfstak

Gemiddelde: één keer per jaar 6 dagen ziek

43% van de werknemers meldde zich in 2014 wel eens ziek, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Gemiddeld meldden de werknemers zich één keer ziek en de gemiddelde verzuimduur bedroeg 6 dagen per werknemer.

Met 8,5 dagen was de gemiddelde verzuimduur in 2014 het hoogst onder werknemers in het openbaar bestuur en bij overheidsdiensten. Daarop volgen de werknemers in de industrie, met gemiddeld 8,4 ziektedagen per jaar.

Onderwijs: Verzuim komt relatief vaak voor maar duurt niet lang

Hoewel de werknemers in het onderwijs bijna anderhalf keer zo vaak verzuimden als het landelijk gemiddelde van alle bedrijfstakken, lag de gemiddelde verzuimduur nauwelijks hoger dan gemiddeld. In het onderwijs wordt dus vaker verzuimd, maar duurt de verzuimperiode korter.

Werk is oorzaak voor kwart van de ziekmeldingen

In 2014 kwam bijna een kwart van de ziekmeldingen volgens de werknemers (deels) voort uit omstandigheden binnen het werk. Dit gold vooral voor de bedrijfstak vervoer en opslag, waar bijna 3 op de 10 verzuimgevallen te maken had met het werk. Binnen deze bedrijfstak melden werknemers zich weinig ziek, maar met een gemiddelde van 7,5 verzuimdagen is de verzuimduur relatief hoog. Ook in de bouw was het verzuim vaak werkgerelateerd.

Bij het openbaar bestuur en de overheid ligt het ziekteverzuim hoog. Toch geeft slechts 1 op de 5 werknemers aan dat dit mede te wijten is aan het werk. Bij driekwart van het totaal aantal ziekmeldingen heeft de oorzaak niets met het werk te maken. Een veel voorkomende reden voor ziekteverzuim is griep.

DynamicsViBe geeft inzicht in de oorzaak van ziekteverzuim binnen uw bedrijf, middels de uitvoering van het PMO. Bent u benieuwd naar onze mogelijkheden? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via het aanvraagformulier

Ziekteverzuim verschilt aanzienlijk per bedrijfstak
Getagd op:            
Voor het laatst bijgewerkt op: 19 februari 2016 door:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *