RI&E

Ondernemingen zijn primair verantwoordelijk voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid ontwikkelen doet u door middel van het uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Hiermee kan een bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken. Op deze manier kan de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperkt worden.

De RI&E Specialist waarmee wij samenwerken is Dirk Bons van DB Arbo Advies. Al 12,5 jaar is dit bedrijf gespecialiseerd in de begeleiding van het management of de personeelsvertegenwoordiging van organisaties en bedrijven bij het opzetten van Arbobeleid of gerelateerde onderwerpen. Als arbeidshygiënist en veiligheidskundige brengt hij risicofactoren voor de fysieke gezondheid van uw medewerkers in kaart en onderzoekt hij met erkende methodieken mogelijke gevaren op de werkplek.

Enkele specialismen:

 • Opstellen en evalueren van Risico-inventarisaties
 • Onafhankelijke beoordeling van Risico-inventarisaties
 • Begeleiding van preventiemedewerkers
 • Voorlichting en begeleiding bij het opzetten van BHV beleid
 • Keuren van magazijnstellingen, klimmaterialen en elektrische arbeidsmiddelen

Veelgestelde vragen rondom RI&E

Waar dient het Plan van Aanpak voor?

Een onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Hierin staan de maatregelen beschreven die genomen zullen worden om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken. Ook staat er vermeld binnen welke termijn en wie hiervoor verantwoordelijk gesteld is. 

Is een RI&E verplicht?

Ja, het opstellen van een RI&E is verplicht voor iedere werkgever, ongeacht de omvang van het bedrijf. Bedrijven die voor maximaal 40 uur per week arbeid laten verrichten (alle werknemers bij elkaar opgeteld), mogen ook gebruik maken van de verkorte versie: de Checklist Gezondheidsrisico.

Wat houdt een RI&E in?

Een RI&E dient de volgende onderdelen te bevatten:

 • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en de al genomen risicobeperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.
 • Evaluatie van de risico’s die aan de gevaren verbonden zijn.
 • Prioritering van de risico’s
 • Plan van Aanpak: vaststelling welke maatregelen genomen gaan worden.
Hoe stelt u een RI&E op?
 • U heeft meer dan 25 werknemers?
  Dan dient u zich bij het opstellen van de RI&E te laten helpen door een preventiemedewerker. Wij adviseren en ondersteunen u hier graag bij. Na het project bent u op de hoogte van de risico’s die uw bedrijfsvoering negatief kunnen beïnvloeden. U bent ook op de hoogte van de maatregelen om deze risico’s te reduceren of weg te nemen. Als u wenst, zetten wij onze specialisten in om u te adviseren bij de uitvoering van het plan van aanpak, of dit geheel voor u uit te voeren.
 • U heeft maximaal 25 werknemers?
  Voor het opstellen van de RI&E kunt u gebruik maken van een erkend RI&E-instrument, speciaal voor uw brancheorganisatie ontwikkelt. U kunt de RI&E door onze arbodeskundige laten beoordelen. Een overzicht van erkende RI&E-instrumenten vindt u op rie.nl en op de website bij sommige brancheorganisaties. Met de online instrumenten stelt u zelf een RI&E op. Heeft u daar extra hulp bij nodig? Neemt u dan contact met ons op.
Aan welke eisen moet een RI&E voldoen?
 • De RI&E moet compleet zijn, geen werkzaamheden, afdelingen, functies of groepen mogen over het hoofd gezien worden
 • De RI&E moet betrouwbaar zijn, de situatie wordt eerlijk weergegeven
 • DE RI&E is actueel, het weerspiegeld de huidige stand van zaken
 • DE RI&E moet op schrift staan en is raad te plegen door elke werknemer

 

 

 

 

 

 

 

Voor het laatst bijgewerkt op: 11 februari 2016 door: